Fyldt med blomster blusser æbletræets gren

Ludvig Holstein (1864-1943) debuterede i 1895 med samlingen "Digte". Herfra stammer det smukke digt "Fyldt med blomster blusser".

Flemming Weis (1898-1981) itonesatte digtet i 1934, og sangen er med Weis' melodi fast inventar i Højskolesangbogen. Jeg vil ikke forklejne melodien, men jeg finder den ikke velegnet til fællessang anno 2023. Digtet er tidløst, men det er melodien ikke. For mig er der for mange mindelser om salmesang og Laub - den egner sig mere til korsang.

Carl Nielsen har også sat digtet i musik (indsunget af Aksel Schiøtz og kan findes på YouTube). Men heller ikke denne version er velegnet til fællessang.

Der er ikke registreret flere melodier til digtet hos KODA.

Eftersom Holstein har været død i mere end 70 år, er rettighederne til digtet bortfaldet, og man kan derfor frit anvende det. Så her kommer mit bud på en ny melodi. Jeg har lagt vægt på, at den skal være let at lære og let at synge. Samtidig har jeg forsøgt at understøtte digtets inderlige, drømmende og eftertænksomme karakter.

Melodien er KODA-anmeldt og publiceret første gang 21. maj 2023 på denne hjemmeside.

Fyldt med blomster blusser

Fyldt med blomster blusser
æbletræets gren.
Atter blåner himlen,
dyb og varm og ren.
Over markens blommer
brummer humlebien,
honningtung og ør -
Ak, så blev det sommer!
Vandrer du langs stien
drømmende som før?

Blomsters blide dufte
bæres vidt om vang.
Gøg fra fjerne skove
kukker dagen lang.
Hørte du i dalen,
hvor de klare kilder
klinger gennem krat,
sang af nattergalen,
lange løb af triller
i den lyse nat?

Vestens brise bruser
gennem korn og græs.
Slettelandets bølger
lover rige læs.
Himlens milde byger
deres gyldne grøde
bringer fjernt og nær - -
Blomsterstøvet ryger,
dufter dig i møde
over rug, som drær.

Ak, så blev det sommer!
Smægtende på ny
skønhedsdrømmen stiger
op mod himlens sky.
Svanehvid den svømmer
som et dejligt smykke
i det dybe blå - -
Hele jorden drømmer
om et dyb af lykke,
som den ej kan nå.


Lydfil

Melodien lyder således:


Noder

Becifret node med tekst: Becifret node